Dofinansowanie dla firm

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 5 =
zdjęcie
W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje do 20 mln zł dofinansowania na realizację projektu, którego  efektem będzie wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów czy usług.
Można też uzyskać dofinansowanie na eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo. Wspierane są projekty o wartości już od 5 mln złotych. Program skierowany do firm działających w średnich miastach.
Wszystkie informacje na temat działania mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej: http://poir.parp.gov.pl/badania-na-rynek/poddzialanie-3-2-1-badania-na-rynek
Pytań i odpowiedzi na wszelkie zapytania dotyczące możliwości skorzystania z działania udzieli Informatorium PARP:
info@parp.gov.pl
tel.: 801 33 22 02; 22 432 89 91-3
← powrót