Instrumenty finansowe dla przedsiębiorców

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 8 =
zdjęcie
14 września 2017 r. Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, pełniącym rolę Menadżera Funduszu Funduszy, Umowę Operacyjną w ramach Projektu pn. „Instrumenty Finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego” na kwotę 27 000 000,00 PLN.
Z przekazanych KSWP środków utworzone zostaną dwa produkty finansowe: Pożyczka Inwestycyjno - Obrotowa (PIO) i Pożyczka Inwestycyjna (PI). Z instrumentów finansowych będą mogli korzystać mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy, zarejestrowani, mający siedzibę lub oddział lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie woj. łódzkiego.
Pożyczka Inwestycyjna (PI)
Podstawowe parametry
1. Wartość PI co do zasady nie może być niższa niż 300 000,00 zł i nie powinna przekroczyć kwoty 3 000 000,00 zł, przy założeniu, że większość udzielonych Jednostkowych PI wchodzących w skład budowanego Portfela wyniesie do 2.000.000,00 zł Kwota pożyczki jest uzależniona od analizy wniosku pożyczkowego oraz dostępności środków w ramach PI.
2. Jeden Ostateczny Odbiorca może otrzymać wyłącznie jedną jednostkową PI.
3. Wkład własny nie jest wymagany.
4. Maksymalny okres spłaty Jednostkowej PI nie może być dłuższy niż 120 miesięcy.
5. Maksymalna karencja w spłacie kapitału Jednostkowej PI wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia,
6. Wydatkowanie środków PI musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 90 dni od dnia wypłaty pełnej kwoty przedmiotowej Jednostkowej PI.
Przeznaczenie finansowania (Cele Inwestycji)
W ramach Jednostkowej PI finansowane są inwestycje realizowane na terenie województwa łódzkiego polegające na wsparciu przedsiębiorstw poprzez dostarczenie kapitału:
a. zalążkowego i kapitału na rozruch,
b. na rozszerzenie działalności,
c. na wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa,
d. na realizację nowych projektów, przechodzeniu przedsiębiorstw na nowe rynki lub na nowe rozwiązania.
Wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne.
prowizje i opłaty
KSWP nie pobiera żadnych opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą pożyczek.

KONTAKT:
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Sieradzka 10
97-300 Piotrków Trybunalski
tel/fax: 44 647 48 08
 
 
← powrót